KONTAKTIRAJTE NAS

Poljoprivredna i savetodavna stručna služba „POLJOSAVET“ d.o.o.

Adresa: Slobodana Penezića bb, 15300 Loznica
Matični broj: 20728817
PIB: 107035176
Broj računa za uplatu sredstava i naziv banke: 840-20813763-67 – Uprava za trezor
Elektronska adresa: [email protected]
Telefon: 015/7883-760
Faks: 015/7883-546

Ime i prezime lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora: Vladan Ćosić
Ime i prezime lica za kontakt: Vladan Ćosić