1. Savetodavne aktivnosti radi podizanja opšteg znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni odgovarajućih tehnologija gajenih biljaka i životinja, menadžmentu proizvodnje, standarda i regulativa, uvođenju evidencije na gazdinstvu, dobroj poljoprivrednoj praksi, prikupljanje podataka i izračunavanje bruto marži na lider gazdinstvima a sve radi povećanja konkurentnosti koja se ostvaruje boljom efikasnošću poljoprivrednih proizvođača i povećanjem kvaliteta i kvantiteta poljoprivrednih proizvoda.

2. Usavršavanje poljoprivrednih proizvođača putem direktnog i indirektnog davanja preporuka i stručnih saveta, predavanja, seminara – zimskih škola, radionica, izdavanjem stručnih publikacija (biltena), pisanje tekstova za nacionalni poljoprivredni bilten, radija, televizije, portala i drugih vidova javnog informisanja.

3. Sprovođenje savetodavnih modula koji se sprovode radi rešavanja prioritetnih zadataka u pojedinim oblastima poljoprivredne proizvodnje.

4. Organizovanje poseta oglednim (demonstracionim) farmama radi pokazivanja dobre poljoprivredne prakse; ekonomske uspešnosti vođenja gazdinstva; primene novih i savremenih tehnologija proizvodnje i efekata korišćenja savetodavnih usluga.

5. Izvođenje demonstracionih ogleda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji u cilju uvođenja novog sortimenta i novog rasnog sastava kao i novih tehnologija.

6. Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike i pomoć proizvođačima u realizaciji određenih prava u oblasti poljoprivrede.

7. Prikupljanje parametara i rad na unapređenju razvoja sela i seoskog turizma.

8. Rad sa udruženjima i neformalnim grupama građana kao i pomoć pri formiranju i registrovanju udruženja i neformalnih grupa poljoprivrednih proizvođača.

9. Informisanje poljoprivrednih proizvođača o organskoj i održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i očuvanju životne sredine, i rad sa proizvođačima organske hrane.

10. Prikupljanje i disiminacija podataka za Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS).

11. Agrohemijske analize zemljišta.

12. Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima.

13. Prognozno izveštajni poslovi.

14. Prikupljanje i diseminacija podataka za FADN.

15. Prikupljanje i diseminacija podataka o ponudi poljoprivrednih proizvoda. AGROPONUDA.